Skip links

Akademik Eğitim

Validebağ’lı öğrenciler, topluma ve doğaya saygılı değerlerini bilen ve koruyan, öğrenmeye meraklı Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Yol alan, laik düşünceden ve demokrasiden ödün vermeyen bireyler olarak hayata hazırlanır.

Öğrencilerin sürekli gelişimi desteklemek, potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacı ile her öğrenci bir birey olarak ele alınır. Soyut ve ezbere dayalı bir eğitim yerine dersler yaşam ile ilişkilendirilerek bilgi somut hale getirilir. Derslerin işlenme sürecinde aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.

Öğrenciler sanatta, sporda, bilimde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur. Kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar, kendini ifade eder ve sosyal kişiliği şekillenir.

Sanat atölyelerimizde öğrenciler iç dünyalarını keşfe çıkar. Müzik, Görsel sanatlar, artistik cimnastik, modern dans ve geleneksel dans eğitimleri ile kişisel gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek estetik duygularını ortaya çıkarır ve geliştirirler.

Akademik çalışmaları destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerimiz öğrencilerin ilgilerini canlı bilgilerini güncel, performanslarını yüksek tutarken bilişsel ve sosyal gelişimlerinde etkili ve kalıcı bir yol üstlenir. Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri de öğrencilerimizin başkalarının hayatlarını fark etmelerini sağlar niteliktedir.

Dünya insanı olabilmek için evrense dil niteliği taşıyan İngilizce dersi, öğrencilerimize anasınıfından itibaren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde en üst düzey eğitim yayınlarından ve setlerinden yararlanır. 2. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil seçmeli ders olarak (İspanyolca, Almanca, Rusça) verilir.

Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları, olumlu davranış geliştirmeleri, zamanı etkili kullanmaları, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri iletişim ve problem çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapılır. Tüm bu çalışmalar öğrenci-öğretmen-veli işbirliği ile sürdürülür.