Skip links

E-Ticaret Eğitimi

Türkiye’de ilk defa Anadolu Lisesi bünyesinde E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi

WORLDEF işbirliği ile VALİDEBAĞ KOLEJİ’nde

Anadolu Liselerinden mezun olan öğrencileri Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine nitelikli istihdam kazandırmak amacı ile bu iş birliği yapılmıştır.

WORLDEF, 2017 yılında Ömer Nart tarafından kurulan uluslararası e-ihracat platformudur. E-ihracat ekosisteminde Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası eğitim, etkinlik ve danışmanlık organizasyonu olan WORLDEF, TİM ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye’nin üretim gücü ve kapasitesini e-ihracat ile geliştirmeye odaklanmıştır. Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu taşımaktadır. E-ihracatı KOBİ’lere ve perakende markalarına daha ulaşılabilir yapmayı hedeflemektedir.

Türkiye İş Bankası, 2019 yılında WORLDEF’in ana iş ortağı; TRT ise ana medya sponsoru olmuştur. Diğer yandan, MasterCard, Google, DHL ve UPS gibi uluslararası şirketler WORLDEF’i desteklemiştir. Bu çerçevede WORLDEF öncülüğünde, Türkiye’nin ve bölgenin ilk e-ihracat konferansı Ağustos 2017 tarihinde organize edilmiştir. Nisan 2018, Aralık 2018 ve Mayıs 2019 tarihlerinde de sınır ötesi e-ticaret ekosisteminden binlerce sektör çalışanının katıldığı WORLD E-COMMERCE FORUM etkinlikleri organize edilmiş; bu forumlar ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi ses getirmiştir. WORLDEF, ayrıca, Mart 2020‘de Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret liderleri topluluğu ECOM LEADERS CLUB platformunun lansmanını yapmıştır.

WORLDEF resmi web sitesi

E-ticaret eğitim öğretim sistemini benzersiz olarak tasarlayan WORLDEF, sahip olduğu ulusal ve uluslararası network ile öğrencilerinin daha nitelikli bir eğitimden geçmesi için büyük bir emek sarf etmektedir. Networkunu öğrencileri ile paylaşarak, iş hayatlarına özgüvenli girmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, “mentor-mentee” ilişkisi içinde öğrencilerinin doğrudan iş dünyasına entegre olmalarını katkı sunmaktadır.

WORLDEF, global değişimin tam ortasındadır. WORLDEF’in sahip olduğu e-ticaret vizyonunun temel özellikleri; e-ticaret okuryazarlığı ve inovatif kültürdür. En önemli network olarak görülen bu özelliklere ek olarak benzersiz eğitim sistemi, öğrencilerin eğitimlerinin sonunda iş hayatına yüksek bir arzuyla bağlanacakları kariyer seçimleri yapmalarında destekleyici rol üstlenmektedir. Bu kapsamda kâr yerine değer üretmenin önemi vurgulanmaktadır.

WORLDEF, kurulduğu 2017 yılından bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen ekosistemdeki her değişimde bir aktör olmayı başarmıştır. Ekonomik gelişmeler, pandemi, dijitalleşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni durumlara hızlı bir şekilde adapte olmuştur. Bu çerçevede e-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki değişimin öncüsü olan WORLDEF, yenilikçi bir vizyonla e-ticareti lise eğitimine adapte etmeyi başarmıştır.

VALİDEBAĞ KOLEJİ Anadolu Lisesi öğrencilerine yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi ile birlikte 4 yıllık eğitim imkanı sunmaktadır. Müfredatı özenle hazırlanan Anadolu Lisesinde öğrenciler akademik ve branş derslerin yanı sınra “E-Ticaret, “E-İhracat”, “Girişimcilik”, “İnovasyon”, ”Dijital Pazarlama” ve “Sosyal Medya” adlı temel dersleri isteğe bağlı alabilmektedirler.
Dersler, “yapılandırmacı sistem” çerçevesinde verilmektedir. Öğrencilerin problemlerine çözüm üretme yeteneği kazanması ve üretken birey olarak hayata hazırlanmaları için sözel yetkinlikleri, girişimcilik ve e-ticaret yetkinlikleri ile harmanlanmaktadır. Böylece öğrenciler, e-ticaret ekosistemindeki iş hayatına hazır bir şekilde yetişmektedir.

WORLDEF iş birliği ile yapılan eğitimler MEB müfredatının yanında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık 6 saatlik özgün müfredattan oluşmaktadır.Toplamda 4 yıl için yaklaşık 700 saatlik bir eğitim programı planlanmış olup, 10,11 ve 12 sınıflarda da hızlandırılmış hazırlık dersleri ile eğitim tamamlanabilmektedir.

E-Ticaret eğitimi programının içinde yer alan “E-Ticaret”, “E-İhracat”, “Dijital Pazarlama”, “Girişimcilik” ve “Sosyal Medya” dersleri, staj programı, projeler ve yabancı dil eğitim programı bu amaca hizmet etmektedir. Bu dersleri alan tüm öğrencilere kurs bitirme sertifikası verilecek olup bu sertifika ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarının yanı sıra her segmentten e-ticaret şirketinde iş ve staj imkanı sağlamaktadır.

Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında üniversite eğitimlerine hazırlanabilmesi için akademik kurul tarafından tasarlanan program; keşfetmek, merak etmek, iç görü geliştirmek ve değer oluşturmak gibi kavramlarla temellendirilmiştir.

E-Ticaret Grubu Eğitimleri

Dijital Pazarlama Program Ana Başlıkları

 • E-Ticaret Yönetimi
 • E-İhracat Temel Bilgiler Ve Pazar Analizi
 • E-Ticaret Yazılım Altyapısı
 • E-İhracat’a Uygun Ödeme Yöntemleri
 • E-İhracat’ta Lojistik
 • Gümrükleme Ve İade
 • Lojistik ve Tedarik Yönetimi
 • Design Thinking İle Müşteri Deneyimi
 • Temel İşletme Yönetimi
 • E-İhtacat’ta Dijital Pazarlama Araçları
 • Dijital Medya Planlama
 • SEO Yönetimi
 • Sosyal Medya Stratejisi
 • E-İhtacat’ta Dijital Pazarlama Araçları
 • Google ADS
 • Facebook ve İnstagram Reklamcılığı
 • Pazarlama Otomasyonları ve Veri Yönetimi
 • Analytics ve Raporlama
 • Kullanıcı Deneyimi ve Geri Dönüş Optimizasyonu

680 Saatlik E-Ticaret Odaklı Eğitim

E-Ticaret Kariyer Mentörlüğü

Mezuniyet Sonrası İstihdam Garantisi

Özel İndirimli Üniversite Desteği

Yurt İçi ve Yurt Dışında Staj Desteği

       %100 Uygulamalı Eğitim

WORLDEF, ulusal ve global e-ticaret networku sayesinde öğrencilerine iş ve staj imkanı sunarak, eğitimlerini taçlandırıyor. Mezun ettiği öğrencilerine, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarının yanı sıra her segmentten e-ticaret şirketinde iş ve staj imkanı sağlamaktadır.

Türkiye’nin en başarılı e-ticaret girişimcileri ve profesyonellerini yetiştirme vizyonuyla hareket eden WORLDEF, eğitmenlerinin geliştirdiği özel müfredatı, benzersiz eğitim ortamında ve staj imkanlarıyla öğrencilerinin kişiliklerine göre özelleştirilmiş bir eğitim imkanı sunmaktadır.

WORLDEF, networkunu, öğrencilerinin daha nitelikli bir eğitimden geçmesi için değerlendirmektedir. Bu anlamda büyük bir emek sarf etmektedir. Networkunu öğrencileri ile paylaşarak iş hayatlarına daha özgüvenli girmelerini sağlamaktadır. “Mentor-mentee” ilişkisi içinde öğrencilerinin doğrudan iş dünyasına entegre olmalarını sağlamaktadır.

Detaylı bilgi içinSık Sorulan Sorular

Anadolu Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini E-Ticaret eğitimi derslerini alabilmektedir.

E-Ticaret eğitimlerinin akademik kadrosu, e-ticaret profesyoneli ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim kadrosu; e-ticaret ve teknoloji dünyasındaki yeniliklerini yakında takip eden kaliteli öğretmenlerden oluşmaktadır. Alanında uzman akademik kadro, öğrenciler ile birebir ilgilenmektedir.

Akademik takvim, Milli Eğitim Bakanlığının yıllık çalışma takvimine uygun olarak tasarlanmaktadır. Önemli gün, hafta ve resmi tatillere göre hazırlanan akademik takvimde ders müfredatları, sınıf seviyelerine uygundur. Müfredatların, her eğitim öğretim yılı başında veliler ile paylaşımı sağlanmaktadır.

Anadolu Lisemiz, kişiselleştirilmiş rehberlik programı ile eğitim vermektedir. Bunun amacı, öğrencilerin lise sıralarında potansiyellerini keşfetmeleri ve yetkinliklerini anlamaları ve üniversite eğitimi öncesi ne yapmak istediklerini fark etmeleridir. Böylece zaman ve enerji kaybetmeleri önlenmektedir. Kişiselleştirilmiş rehberlik programı, öğrencilerin eğilimli oldukları konulara göre kurgulanmaktadır. 11. sınıftan itibaren etütler ve hafta sonları üniversite sınavına hazırlık kursları ile desteklenen öğrenciler, üniversite öncesi istedikleri alanla ilgili donatılmaktadır. Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelere teşvik edilmektedir. Böylece küreselleşen dünyaya ayak uydurmalarına destek olunmaktadır.

WORLDEF, e-ticaret ekosisteminde etkinlik, eğitim ve danışmanlık alanlarında profesyonel bir platformdur. E-ticaret ekosisteminde eşsiz bir networka sahiptir. Bu çerçevede kurulan WORLDEF Anadolu Lisesi müfredatı, e-ticaret ve teknoloji temelinde kurgulanmıştır. Öğrenciler çağın gerektirdiği seviyede Dijital Yetkinlik (DQ) kazanmaları, teknoloji okuryazarlığı seviyelerini yükseltmeleri ve dünyanın farklı ülkelerindeki akranlarına kıyasla teknolojiyi daha fazla içselleştirmeleri için önemli fırsatlar sağlanmaktadır. E-ticaret dünyasında farkındalık oluşturan bireyler olmaları ve e-ticaret ekosistemine katkı sunmaları için gerekli teknolojik donanımlar sunulmaktadır. Bu kapsamda WORLDEF’in dijital yetkinlikler üzerine kurulu e-ticaret disiplini, öğrencilerin iş dünyasında başarılı olmalarının anahtarı olmaktadır.

WORLDEF, e-ticaret ekosisteminin en büyük aktörleri ile kurumsal iş ortağıdır. Bu çerçevede WORLDEF E-Ticaret Koleji öğrencileri, profesyonel e-ticaret hayatını deneyimleme fırsatı bulmaktadır. Marka ziyaretleri, markalardan mentorluk desteği, üst düzey yöneticilerin başarı hikayelerini dinleme fırsatı gibi imkanlar sunulmaktadır. Öğrencilerin büyük e-ticaret şirketlerin staj yapmalarını sağlayan WORLDEF, iş olanakları için de e-ticaret networkuna referans olmaktadır.