Skip links

İlkokul

 • Çağın tüm olanaklarını kullanabilen ve bunlara etik değerler çerçevesinde yenilerini katan, geleceğe güvenle bakan,
 • Ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan,
 • Toplumsal ve evrensel değerlere eleştirel bir bakış açısıyla sahip çıkan,
 • Bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen,
 • Yapıcı bir yaklaşımla etkili iletişim kuran ve bunu kararlılıkla sürdüren,
 • Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen,
 • Öz kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan,
 • Kendi bilgi, yetenek ve becerilerinin farkında olan ve sürekli gelişime inanan
 • bireyler yetiştirir.
 • Seviyelerinde uzman sınıf öğretmenleri
 • Bütün sınıflarda uzman Matematik branş öğretmeni
 • Anadil seviyesinde İngilizce
 • 2. Sınıf itibarı ile Almanca, İspanyolca, Rusça seçmeli ikinci yabancı dil eğitimi
 • Uygulamalı branş dersleri
 • Ekoloji dersi
 • Kulüpler (Güzel Sanatlar, Satranç, Drama, Resim, Müzik, Jimnastik, Modern dans v.b.)
  Akademik sınavlara hazırlık
 • Robotik ve kodlama
 • Akıl oyunları
 • Uygulamalı alan gezileri
 • Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri
 • Yaşayan koridor uygulaması
 • Medya okur yazarlığı
Sizi Arayalım!
İletişim bilgilerinizi bırakın sizi en kısa sürede arayalım.