Skip links

Yabancı Dil

Yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri, okulumuzun hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek hedefimizdir. Öğrencilerin ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazanmaları 21.yy becerileri arasında yer alan yaratıcılık, eleştirisel düşünme ve problem çözme , verimli iletişim ve grup çalışması, sorumluluk duygusunu geliştirme ile kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen dünya insanları olmaları eğitim programımızın amacıdır.

Bu amaçla yabancı dil programımız yabancı ve Türk İngilizce öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

Anaokulu

VK anaokulunda,  İngilizce eğitim temelinde oyun ve şarkılar önemli bir yer tutar. Programımız çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, uygun oyun ve etkinliklerle görsel ve işitsel dil gelişimleri sağlanır ve İngilizce iletişim aracı olarak kullanılır ve soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi hayatlarından hareket edilerek İngilizce anlamlı hale gelir. Bu program ile öğrencilerin eğlenerek, deneyerek , keşfederek dil becerilerini geliştirmesi sağlanır.

İlkokul

Yabancı dil eğitim sistemimizde amaç, öğrencilerimize okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. 21.yy becerilerini temel alarak ilerleyen programımızda Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır.

2. sınıftan itibaren öğrencilerimizin CEFR seviyesine göre Cambridge Young Learners sınavlarına girebilecek seviyeye gelebilmesi hedef alınmaktadır.

1. sınıfta okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerimize ses eğitimi verilirken 2. sınıftan itibaren natural and social science öğretimi başlar. Araştırıcı çocuklarımıza bu konuyla ilgili temel kelimeler ve bilgiler öğretilir

2. sınıftan itibaren 2. yabancı dil eğitimimiz başlar. Öğrencilerimiz İspanyolca/Rusça ve Almanca dillerinden birini seçer ve 2. Yabancı dil eğitimini alır.