Skip links

Kulüp ve Atölyeler

Sanat Atölyesi

Görsel sanatlar ve müzik dallarında yapılan sanat etkinliklerinde öğrenciler; yetenekleri doğrultusunda resim, ebru, takı tasarım, yağlı boya çalışmalarına katılırlar.

Müzik-Orff Eğitimi

Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini ve müziği oluşturan notaları tanıyarak müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Bu beceriler, “Müzik Etkinliği” ile kazandırılır.

Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Yaratıcı Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama,  çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Satranç

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İşaret Dili

Temel seviyede İşaret Dili’nin öğretilmesi ile öğrencileri, işitme engellilerin kültür yapısı hakkında bilgilendirmek ve TİD alfabesi, temel kelimeleri ve dilbilgisi yapısı aktarılarak öğrencilere, işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırır.

 Robotik Kodlama

Özel Validebağ ilkokulunda verilen kodlama eğitiminin genel amacı öğrencilere algoritmik düşünme biçimini kazandırmaktır. Algoritmik düşünme bir işlemin aşama aşama yapılmasını amaçlayan düşünme biçimidir. Öğrenciler algoritmik düşünme ile sorunları parçalara bölerek çözüme ulaşmaları kolaylaşacaktır.

Yüzme

Yüzme, vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan, temel sporlardan biridir. Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresi ile başlar. Daha sonra ayak çırpma, doğru vücut pozisyonu, serbest ve sırt üstü yüzme, doğru tekniği geliştirme çalışmaları ile devam eder. Yüzme etkinliğimiz, hafta içi ders saatleri dâhilinde eğitim-öğretim yılı boyunca devam eder.

Spor Etkinliklerimiz

Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize amaç olarak; iyi duruş alışkanlığı, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme imkanları sunuyoruz. Jimnastik, Karete ve Zumba  derslerimiz branşlarımız arasındadır.