Skip links

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Psikolojik danışma, öğrencilerimizin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanıması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için okulumuzda uzman kişiler tarafından sağlanan profesyonel bir yardım sürecidir.

Rehberlik Servisi Olarak Amacımız Nedir?
  • Eğitim-öğretim ortamından kapsamlı bir şekilde yararlanmasına,
  • Problem çözme becerisi kazanmasına,
  • Duygu, düşünce ve davranışlarını etkin bir şekilde ifade edebilmesine,
  • Çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasına,
  • İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve bunlara yönelik programlı ve sistematik bir şekilde yürütülen yardım sürecidir.
Kısaca fizyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal yönden gelişim göstermesine, öğrencilerimizin kendisini iyi hissetmesine destek olmaktır.

Eğitimin sadece sınıf ve okul içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, hayatın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları, öğrencilerimizin gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimin yanı sıra öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülmektedir. Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin yaş dönemlerine ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak etkinliklerini yürütülmektedir.

Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan Gessel Gelişim Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, D2 dikkat Testi ve farklı envanterler ile öğrencilerimizin psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bireysel Çalışmalar: Öğrencilerimize ince ve kaba motor gelişimi, görsel ve işitsel algı, dikkat alanlarında yapılan çalışmalardır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için zihinsel, duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

Değerler Eğitimi: Değerlerin eğitimini işleyen bir programdır. Çocukların, evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olur. Karakter eğitimi programı; öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etme yönünde fırsat veren bir programdır. Değerler öğrencinin bilişsel, sosyal ve psikolojik yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.

Mahremiyet Eğitimi: Öğrencilerimizin kendisini ve diğer insanların özelinin/özel alanının farkına varması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgiler kapsayan programımızdır.

Sınıf Çalışmaları: Sınıfların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir. Akran zorbalığını önleme çalışmalarımız da sınıf içi çalışmalarımıza örnektir.

Öğretmenlerimize Yönelik Etkinliklerimiz

Zorlu Davranışlar ve Başa Çıkma Yolları


Velilerimize Yönelik Etkinliklerimiz

Yansıtıcı Ebeveynlik Semineri